Archive for the ‘2 Verkkopohjaiset oppimisympäristöt ja ohjaus’ Category

Ohjaus uusilla urilla – mobiiliohjaus työssäoppimisessa  

23.11.2009

Esityksen aineistot saatavilla (pdf):

Ohjaus uusilla urilla – esimerkki mobiiliohjauksen hyödyistä työssäoppimisessa
projektipäällikkö Sari Riekko, Jyväskylän ammattiopisto verkkopedagogiikan lehtori Heli Kinnunen, Ammatillinen opettajakorkeakoulu,Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Mainokset

Mitä haasteita työn ohessa opiskelu tuo verkko-ohjaukseen?

16.11.2009

Verkko-ohjaus pitää sisällään ohjaustoiminnan lisäksi opiskelun suunnittelun, eli verkko-ohjauksessa tulee huomioida ne keinot ja menetelmät jotka edistävät oppijan oppimista erilaisissa verkkoympäristöissä. Suvi Eriksson ja Seija Luoto kertovat mitä haasteita työ ohessa opiskelu tuo opiskelijan ohjaukseen.

Kommentoi ja kerro minkälaisia odotuksia sinulla on työn ohessa opiskeluun ja verkko-ohjaukseen? Minkälaisia esteitä tai hankaluuksia olet kokenut verkko-ohjauksessa? Mikä on verkko-ohjauksessa parasta?

>>Esityksen aineistot saatavilla (pdf).

Kuinka etäopiskelijaa tuetaan?

16.11.2009

Etäopiskelussa ohjauksen painopiste on itsenäisen opiskelun sekä opiskelutaitojen ja -valmiuksien kehittymisessä. Opintojen etenemisessä avaintekijänä on sitoutuminen opiskeluun. Tätä tavoitellaan yhteistyömallissa, jossa opinto-ohjaajalla, aineenopettajalla ja etäohjaajalla on omat roolinsa. Tulevaisuuden haasteena on vielä etsiä keinoja siihen, kuinka lisätä opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Teemaseminaarissa etälukion aineenopettaja ja etäohjaaja Tiina Airaksinen ja etälukiokoordinaattori Marianna Sydänmaanlakka kertovat kuinka tukea aikuisopiskelijaa niin, että hänen opintonsa etenevät suunnitellulla tavalla.

>>Esityksen aineistoja saatavilla (pdf).

Minkälaisissa asioissa opiskelijat käytännössä tarvitsevat apua ja tukea? Miten opintojen keskeytymistä voi ehkäistä ennalta? Kommentoi tai kerro omista kokemuksistasi.