Archive for the ‘3 Autenttisuutta opiskeluun verkon avulla’ Category

Metalliosaajien verkosto

23.11.2009

Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Metalliosaajien verkosto – projektioppimista metallialalla
palvelupäällikkö Hannu Fyhr, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Mainokset

Oppijan polku virtuaalikylässä – luonnonvara- ja ympäristöalan osaajaksi

22.11.2009

Virtuaalikylä (www.virtuaali.info) on oppimisympäristö, jonka avulla opiskelijat voidaan tutustuttaa luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitosten maatilojen, metsien, puutarhojen, hevosalan sekä luonto- ja ympäristöalan oppimisympäristöjen normaaliin arkeen. Virtuaalikylä on verkkoon tuotettu maaseutuympäristö, jota käytetään luonnonvara- ja ympäristöoppilaitosten opetuksen tukena. Virtuaalikylässä voivat kaikki kiinnostuneet käydä tutustumassa erilaisten maaseutuyritysten sekä maaseutuoppilaitosten toimintaan.

Hankekoordinaattori Menna Rantala, Hämeen ammatti-instituutti
Opiskelijat Teija Rissanen ja Annika Muurinaho, Hämeen ammattikorkeakoulu

» Esityksen aineistot saatavilla (pdf).

Asioimistulkiksi voi opiskella verkossa!

17.11.2009

Asioimistulkkaus on haastava ja vaativa ammatti, sillä tulkkaustilanteissa käsitellään usein arkaluontoisia asioita. Äärimmäisissä tilanteissa, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla, asiakkaan henki voi olla tulkin käsissä. Asioimistulkin onkin hallittava kahden kielen, kahden kulttuurin, käsitteistöjen ja toimintatapojen lisäksi ennen kaikkea eettiset ja juridiset käytänteet sekä kyettävä selviytymään yllättävien tilanteiden läpi.

Asioimistulkkausta ei voi kaikilta osin harjoitella oikeassa työssä, joten koulutuksessa simuloidaan erilaisia tulkkaustilanteita. Autenttisuutta simulaatioihin on saatu mm. erilaisia verkkovälineitä käyttäen.

Tulkkauksia, sekä aitoja että  simuloituja, tehdään Skypen kautta, jossa niitä on myös mahdollista äänittää jatkotyöstämistä varten. Tokbox toimii videoviestinä paljon informatiivisemmin kuin pelkkä ääniyhteys, joten erityisesti oppimistilanteissa se on hyvä väline.

Oppimisen kannalta hyvänä kokoavana yhteisönä on toiminut myös Wikispaces ja jatkossa myös Ning -alustat. Asioimistulkiksi opiskelusta verkossa kertovat Kata Hyvärinen ja Tuija Hilden. Aiheeseen voi tutustua myös vasta-avatuilla Ning–sivuilla http://asioimistulkki.ning.com.

>>Esityksen aineistot blogissa.

Kerro minkälaisia konkreettisia kokemuksia sinulla on edellä mainittujen ja muidenkin välineiden käytöstä  verkko-opiskelussa!