Archive for the ‘5 Sosiaalinen media’ Category

Kollektiivista kirjoittamista tapahtuman ohella

24.11.2009

Esko Lius laittoi alulle tämän blogin sosiaalisen median tulevaisuutta koskeneen herätetekstin innottamana yhteisöllisen kirjoittamisprosessin uuden wikimäisen Etherpad-verkkopalvelun avulla. Etherpad mahdollistaa usean henkilön yhtäaikaisen kirjoittamisen, mitä tavallinen wiki ei tee.

Kollektiivisessa kirjoittamisprosessissa on työstetty aihetta Sosiaalisen median tulevaisuus opetuksessa. Nimeltä mainiten tekstin tuottamiseen on osallistunut kymmenisen ihmistä, osa paikan päältä virtuaaliopetuksen päiviltä, osa kotoaan, yksi kirjoittaja jopa ulkomailta. Etherpadiin ei tarvitse erikseen kirjautua, vaan riittää, että siirtyy verkkosivulle ja ryhtyy editoimaan tekstiä. Jos joku toinen kirjoittaa yhtä aikaa, tekstin syntymisen näkee suoraan sivulta.

Mainokset

Reaali- ja virtuaalitodellisuus samassa tilassa

24.11.2009

Miten rakennetaan toimiva oppimisympäristö? Kehittämispäällikkö Ilkka Kukkonen (etänä) ja projektipäällikkö Teemu Moilanen, Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksessa on panostettu viime vuosina entistä enemmän Second Lifen hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa. Usein osa  osallistujista on läsnä reaalimaailman opetustilanteessa ja osa avattarina virtuaalimaailmassa. Virtuaalimaailman ja reaalimaailman saumaton yhdistäminen on osoittautunut haasteelliseksi mutta välttämättömäksi tehtäväksi erityisesti nyt, kun tuleva Itä-Suomen yliopisto toimii kolmella kampuksella Savonlinnassa, Joensuussa ja Kuopiossa.

Saman oppimiskokemuksen välittäminen kahden erilaisen maailman välillä on paitsi teknologinen myös pedagoginen haaste. Ilkka Kukkonen ja Teemu Moilanen kertovat esityksessään, kuinka tämä ongelma ratkaistiin Savonlinnassa.

Tuloksena syntyi moderni oppimistila, jossa tekniset ratkaisut – mm. liikkeen tunnistavat kamerat, automatisoitu luentotallennusjärjestelmä ja älytaulut – tukevat vuorovaikutusta, kommunikointia ja kokemusten jakamista virtuaali- ja reaalimaailmojen välillä. Erilaisten maailmojen yhdistämisestä on jo saatu hyviä kokemuksia mm. käynnissä olevassa LOVE-hankkeessa ja viime syksynä järjestetyssä Oppiminen eri maailmoissa -seminaarissa.

>>Kukkosen esityksen echo-tallenne.

Blogit ja wikit oppimisen ja ohjaamisen tukena

24.11.2009

Tietojärjestelmäpäällikko Ville Venäläinen, Otavan opisto.

 

Oppiminen sosiaalisissa ja virtuaalisissa tiloissa

22.11.2009

Professori Jari Multisilta
Tampereen teknillinen yliopisto, Visiting fellow, Nokia Research Center

» Esitysaineisto (pdf)

Blogit ja wikit oppimisen ja ohjaamisen tukena

20.11.2009

Sosiaalisen median työkalut omine toimintaperiaatteineen ovat yhä selkeämmin muuttumassa osaksi tämän päivän yleissivistystä. Perustyökalut kuten blogit ja wikit toimivat hyvänä pohjana reflektoinnille, yhdessä tekemiselle, vertaistoimimiselle monella tasolla sekä koulun ja kodin yhteistyössä.

Verkon avoin toimintakulttuuri on kuitenkin monelle meistä vielä vieras ja siihen sisäänpääsy vaatii henkilökohtaista kokeilemista. Millaisia kokemuksia sinulla on blogien ja wikien käyttämisestä osana koulutyön arkea?

Sosiaalisen median tulevaisuus opetuksessa

17.11.2009

Sosiaalinen media ja virtuaaliympäristöt ovat eniten mielenkiintoa herättäneitä teemoja viimeisimmissä  tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä käsittelevissä  konferensseissa kuten ITK-päivillä ja Valtakunnallisilla virtuaaliopetuksen päivillä. Kuitenkin opetuskäyttösovelluksia lukuun ottamatta erillisrahoituksella tuettuja kehittämishankkeita on vielä vähän.

Mikä on sosiaalisen median ja virtuaalisten oppimisympäristöjen tulevaisuus siinä vaiheessa kun erillisrahoitus loppuu ja kehittämishankkeiden pitäisi muuttua arkipäivän käytännöiksi. Miten ne integroituvat muihin käytäntöihin? Mistä löytyvät lupaavimmat kokeilut, joilla voitaisiin olettaa olevan tulevaisuutta? Mikä niissä kiinnostaa opettajia? Mitkä ovat niiden suurimmat haasteet opetuksen kannalta? Entä sitten kun taas tulee uusia sovelluksia?

Kerro minkälaisen uskot sosiaalisen median ja virtuaalisten ympäristöjen tulevaisuuden olevan koulutuksen näkökulmasta viiden vuoden päästä? Mitkä sovellukset ovat jääneet eloon?