Archive for the ‘6 Pelit ja 3D-ympäristöt’ Category

Pelit valmentamassa todelliseen elämään

17.11.2009

Galactor and tha Codebrakers on yhteispohjoismaisena yhteistyönä toteutettu verkkopeli kuluttajataitojen oppimisesta. Sen kautta on tarkoitus oppia kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia, medialukutaitoa, teknologialukutaitoa ja kriittisyyttä.

Pelaajan tarkoituksena pelastaa itsensä ja ystävänsä psykopaatin kynsistä. Pelaaja vastaa hänelle tulleisiin meileihin ja etsii huoneesta ja tietokoneelta vihjeitä. Meilien kysymykset liittyvät nettikuluttamiseen. Peli soveltuu vuosiluokalle 7-9 ja sitä vanhemmille. Opettajan on hyvä olla tukemassa oppilaita varsinkin pelin alkuvaiheessa.

Kun oppilaat ovat ymmärtäneet juonen, voidaan pelaaminen antaa kotitehtäväksi. Peli on haastava ja voi paikoitellen aiheuttaa oppilaissa turhautumista, mutta samalla se opettaa erityisen hyvin todelliseen elämään. Kokemuksistaan kuluttajataitopelistä kertovat Eija Kuoppa-aho ja Taina Mäntylä.

Ovatko pelit tulevaisuuden oppimateriaalia?

» Esityksen aineistot saatavilla (pdf)

Mainokset

Pelaa ja opi! Pelien mahdollisuudet olisi aika jo tunnistaa.

17.11.2009

Virtuaaliympäristöt ja pelit eivät suinkaan ole tarkoitettu vain lapsille ja nuorille, vaan erilaisissa virtuaalisissa ympäristöissä toimimiseen törmätään jo monen alan toissäkin. Toimiminen näiden muodostamissa verkostoissa on osa aktiivista kansalaisuutta, johon opetetaan ja kannustetaan jo peruskoulussa, ja joka mainitaan myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Voidaankin sanoa, että pelilukutaito on jo osa tulevaisuuden osaajan taitoja.

Virtuaalisten toimintaympäristöjen avulla voidaan myös kiriä umpeen ”digikuilua” edistämällä opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteistyötä. Oppimispeleistä 3D-toimintaympäristöistä kertovat Birgitta Mannila, Kimmo Oksanen ja Tony Manninen.

Ovatko pelit edelleen peikko työpaikoilla ja oppilaitoksissa?