Posts Tagged ‘Airaksinen’

Kuinka etäopiskelijaa tuetaan?

16.11.2009

Etäopiskelussa ohjauksen painopiste on itsenäisen opiskelun sekä opiskelutaitojen ja -valmiuksien kehittymisessä. Opintojen etenemisessä avaintekijänä on sitoutuminen opiskeluun. Tätä tavoitellaan yhteistyömallissa, jossa opinto-ohjaajalla, aineenopettajalla ja etäohjaajalla on omat roolinsa. Tulevaisuuden haasteena on vielä etsiä keinoja siihen, kuinka lisätä opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Teemaseminaarissa etälukion aineenopettaja ja etäohjaaja Tiina Airaksinen ja etälukiokoordinaattori Marianna Sydänmaanlakka kertovat kuinka tukea aikuisopiskelijaa niin, että hänen opintonsa etenevät suunnitellulla tavalla.

>>Esityksen aineistoja saatavilla (pdf).

Minkälaisissa asioissa opiskelijat käytännössä tarvitsevat apua ja tukea? Miten opintojen keskeytymistä voi ehkäistä ennalta? Kommentoi tai kerro omista kokemuksistasi.

Mainokset