Posts Tagged ‘Enqvist’

Vieraiden kielten verkko-opetuksen uudet ympäristöt kansalaisopistoissa

17.11.2009

’Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä’  –hankkeen tavoitteena on lisätä uusien oppimisympäristöjen käyttöä kansalais- ja työväenopistojen vieraiden kielten opetuksessa kehittämällä oppimisympäristöjä kohti yhä yhteisöllisempiä sekä erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä ympäristöjä.

Kielitaituri-hankkeissa on suunniteltu ja järjestetty myös kursseja, joissa on hyödynnetty perinteisistä luokkatiloista poikkeavia oppimisympäristöjä kuten alueen kirjastoja, museoita ja muita vastaavia oppimisympäristöjä.

Kielitaituri-verkkosivustolle (http://www.ilooppia.fi/kielitaituri) on kerätty kielten opiskeluun ja opettamiseen soveltuvia, aihepiireittäin jaoteltuja linkkikirjastoja, jotka on suunniteltu erityisesti kansalais- ja työväenopistojen käyttöön.

Jatkohankkeen myötä Kielitaiturit rakentavat oppimisympäristön myös 3D-virtuaalimaailma Second Lifeen Edufinlandin saaristoon. Oppimisympäristö rakennetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tekeillä on myös matkailuenglanti-aiheinen ’Around the World in Second Life’ – kurssi sekä oppimisaihioita. Kielitaituri-hankkeista tiedotetaan sosiaalisen median välinein mm. Facebookissa, Ning.com’ssa ja hankeblogissa. Kielitaiturit hanketta esittelee Gitte Enqvist.

Mitä hyötyjä  on saavutettavissa ja mitä haasteita voitettavana vieraiden kielten verkko-opetuksessa? Kommentoi ja kerro kokemuksistasi.

>>Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Mainokset