Posts Tagged ‘Hyvärinen’

Asioimistulkiksi voi opiskella verkossa!

17.11.2009

Asioimistulkkaus on haastava ja vaativa ammatti, sillä tulkkaustilanteissa käsitellään usein arkaluontoisia asioita. Äärimmäisissä tilanteissa, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla, asiakkaan henki voi olla tulkin käsissä. Asioimistulkin onkin hallittava kahden kielen, kahden kulttuurin, käsitteistöjen ja toimintatapojen lisäksi ennen kaikkea eettiset ja juridiset käytänteet sekä kyettävä selviytymään yllättävien tilanteiden läpi.

Asioimistulkkausta ei voi kaikilta osin harjoitella oikeassa työssä, joten koulutuksessa simuloidaan erilaisia tulkkaustilanteita. Autenttisuutta simulaatioihin on saatu mm. erilaisia verkkovälineitä käyttäen.

Tulkkauksia, sekä aitoja että  simuloituja, tehdään Skypen kautta, jossa niitä on myös mahdollista äänittää jatkotyöstämistä varten. Tokbox toimii videoviestinä paljon informatiivisemmin kuin pelkkä ääniyhteys, joten erityisesti oppimistilanteissa se on hyvä väline.

Oppimisen kannalta hyvänä kokoavana yhteisönä on toiminut myös Wikispaces ja jatkossa myös Ning -alustat. Asioimistulkiksi opiskelusta verkossa kertovat Kata Hyvärinen ja Tuija Hilden. Aiheeseen voi tutustua myös vasta-avatuilla Ning–sivuilla http://asioimistulkki.ning.com.

>>Esityksen aineistot blogissa.

Kerro minkälaisia konkreettisia kokemuksia sinulla on edellä mainittujen ja muidenkin välineiden käytöstä  verkko-opiskelussa!

Mainokset