Posts Tagged ‘Luoma’

Soveltuuko kielten verkko-opetus peruskouluun?

17.11.2009

Virta–hankkeessa on vuodesta 2008 alkaen kehitetty mm. harvinaisten kielten verkkopohjaista etäopetussysteemiä perusopetuksessa.

Tavoitteena on uusien markkinoille tulevien verkko-opetusvälineiden testaaminen, oppimisalustan käytön kokeileminen perusopetuksessa, sosiaalisten median välineiden mukaan ottaminen ja opettajien osaamisen kehittäminen teknisessä toimintaympäristössä sekä etänä tapahtuvan täydennyskoulutuksen kehittäminen. Nyt keskitytään toimivan prosessin kuvaamiseen, kansalliseen mallintamiseen ja vakiinnuttamiseen. Virta hankkeen vaiheista kertoo Päivi Luoma kollegoineen.

>>Esityksen aineisto saatavilla (pdf).

Onnistuuko etäopetus peruskoulussa ja millä edellytyksillä? Kommentoi, kerro myös omista kokemuksistasi ja ajatuksistasi.

Mainokset