Posts Tagged ‘Manninen’

Pelaa ja opi! Pelien mahdollisuudet olisi aika jo tunnistaa.

17.11.2009

Virtuaaliympäristöt ja pelit eivät suinkaan ole tarkoitettu vain lapsille ja nuorille, vaan erilaisissa virtuaalisissa ympäristöissä toimimiseen törmätään jo monen alan toissäkin. Toimiminen näiden muodostamissa verkostoissa on osa aktiivista kansalaisuutta, johon opetetaan ja kannustetaan jo peruskoulussa, ja joka mainitaan myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Voidaankin sanoa, että pelilukutaito on jo osa tulevaisuuden osaajan taitoja.

Virtuaalisten toimintaympäristöjen avulla voidaan myös kiriä umpeen ”digikuilua” edistämällä opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteistyötä. Oppimispeleistä 3D-toimintaympäristöistä kertovat Birgitta Mannila, Kimmo Oksanen ja Tony Manninen.

Ovatko pelit edelleen peikko työpaikoilla ja oppilaitoksissa?

Mainokset