Posts Tagged ‘Pakarinen’

Onnistunut opetuskulttuurin muutoksen läpivieminen  

16.11.2009

Opetuskulttuurin muutos koulumaailmassa voi olla hallinnollinen tai pedagoginen. Nämä nivoutuvat kuitenkin kiinteästi toisiinsa. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen vaatii opetuskulttuurin muutosta. Mutta miten muutosprosessi viedään läpi ja mistä elementeistä se koostuu?

Teemaseminaarissa Opetuskulttuuri ja uudet välineet Vesa Pakarinen käsittelee opetuskulttuurin muutoksen läpiviemistä projektin hallinnan näkökulmasta. Teemoina ovat kumppanuustaidot, pedagoginen humus, kehittämisprojektin onnistumisen edellytykset, aineryhmätyöskentelyn kehittäminen ja oppimisympäristöjen laajentaminen.

>>Esityksen aineistot saatavilla (pdf).

Kommentoi tai kerro omista kokemuksistasi esimerkiksi siitä, millä edellytyksillä muutosprojektit voivat onnistua tai mikä johtaa epäonnistumiseen.

Mainokset