Posts Tagged ‘Salavuo’

Verkko sopii kaikkeen opiskeluun, musiikinkin opiskeluun  

17.11.2009

Uudet oppimiskäsitykset korostavat metakognitiivisten taitojen hankkimista, verkostojen merkitystä  ja siirtymistä opettajajohtoisesta tiedon vastaanottamisesta yhteisökeskeiseen ja itseohjautuvaan opiskelutoimintaan, jossa oppiminen nähdään prosessina eikä tuotteena.

Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia hajauttaa itseohjautuvaa oppimistoimintaa ja näin tukea elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä, myös musiikinopiskelussa. Monesti musiikinopiskelijat eivät tunnu olevan valmiita ottamaan tätä vastuuta, vaan ovat tottuneet opiskelemaan opettajajohtoisesti ja arvosanat tai kurssitutkinnot tavoitteinaan.

Sisäisesti motivoituneet nuoret kuitenkin oppivat tarvelähtöisesti verkkoyhteisöissä ja hyödyntävät oma-aloitteisesti verkostoja myös teknologian avulla. Erityisesti videoteknologia tarjoaa musiikinopetukseen runsaasti uusia mahdollisuuksia edistää oma-aloitteista ja yhteisöllistä luovaa toimintaa. Teemaseminaarissa Miikka Salavuo kertoo musiikin verkko-opetuksen mahdollisuuksista ja haasteista.

Miten opettajajohtoiseen opiskeluun tottuneet opiskelijat motivoidaan opiskelemaan oma-aloitteisesti verkossa teknologian avulla. Kommentoi ja kerro kokemuksistasi.

Mainokset